Tuberkulose

Tuberkulose, ofte forkortet til bare TB, er en smittsom sykdom forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis (MTB). Tuberkulose påvirker vanligvis lungene, men kan også påvirke andre deler av kroppen. De fleste infeksjoner har ikke symptomer, derfor snakker man ofte om latent tuberkulose. Om lag 10% av latente infeksjoner utvikler seg til en aktiv sykdom, som ender med at cirka 50% av alle pasienter dør om sykdommen forblir ubehandlet. De klassiske symptomene på aktiv TB er en kronisk hoste med blod, feber, nattesvette og store vekttap. TB kan ofte være krevende å påvise da Infeksjoner av andre organer kan forårsake et bredt spekter av symptomer.

 

Smittefare og diagnosing

Tuberkulose spres gjennom luften når folk som har aktiv TB i lungene, hoster, spytter, snakker eller nyser. Personer med latent TB, kan ikke spre sykdommen. Aktiv infeksjon forekommer oftere hos personer med hiv, aids og hos dem som røyker. Diagnosering av aktiv TB er basert på brystrøntgen, samt mikroskopisk undersøkelse av kroppsvæsker. Diagnostisering av latent TB er avhengig av tuberkulin hudtest kalt TST, eller blodprøver.

 

Forebygging av TB

Forebygging av TB innebærer screening av dem som befinner seg i en høyrisikogruppe. Tidlig diagnose og rask behandling av tilfeller og vaksinering med bacillus Calmette-Guérin-vaksinen er alle viktige faktorer i forebygging av aktiv TB. Behandling krever bruk av flere typer antibiotika over en lengre periode. Overforbruk av antibiotika i flere land verden over har også økt antall pasienter som har utviklet antibiotikaresistens. Dette er et voksende problem i arbeidet mot sykdommen. En tredjedel av verdens befolkning antas å være smittet med TB. Nye infeksjoner oppstår i ca. 1% av befolkningen hvert år. I 2014 var det 9,6 millioner tilfeller av aktiv TB som resulterte i 1,5 millioner dødsfall samme år. Mer enn 95% av dødsfallene skjedde i utviklingsland. Grunnet en stor innsats med behandling og forebyggende arbeid, spesielt i utviklingsland, har man sett antall nye tilfeller av TB har gått ned hvert år siden 2000. Om lag 80% av befolkningen i mange asiatiske og afrikanske land har tester positivt, mens 5-10% av befolkningen i USA tester positivt. Som sykdom har tuberkulose har vært å finne hos mennesker siden antikken.

 

Risikofaktorer for tuberkulose

Det er en rekke ulike faktorer som gjør at enkelte mennesker er mer utsatt for TB infeksjoner. Den viktigste risikofaktoren på globalt nivå er HIV. 13% av alle mennesker med TB er også smittet av HIV viruset. Dette er et spesielt stort problem i Afrika sør for Sahara, hvor hyppigheten av HIV er meget høy. Av mennesker uten HIV som er smittet med tuberkulose, utvikler omtrent 5-10% av alle pasienter aktiv sykdom i løpet av deres liv, i motsetning utvikler 30% av alle som er smittet med HIV aktiv TB.

Tuberkulose er nært knyttet til både overbefolkning og underernæring, noe som gjør den til en av de vanligste sykdommene blant mennesker som lever i fattigdom. De med høy risiko inkluderer også rusmisbrukere som benytter sprøyter, innbyggere og ansatte i lokaliteter hvor sårbare mennesker er samlet, for eksempel fengsler og institusjoner for hjemløse, medisinsk underprivilegerte, høyrisiko etniske minoriteter og helsepersonell som betjener pasienter.

 

Røyking og TB

Kronisk lungesykdom er en annen signifikant risikofaktor for å utvikle TB. Personer som røyker sigaretter har nesten dobbelt så stor risiko for å utvikle aktiv TB sammenlignet med personer som ikke røyker. Andre sykdomstilstander kan også øke risikoen for å utvikle tuberkulose. Disse inkluderer alkoholisme, diabetes og mellitus.

TB i Norge

I Norge blir det hvert år meldt om 300 til 400 nye tilfeller av tuberkulose. Forekomst av TB var stigende i perioden 1996 til 2013, men har siden gått noe ned. Det er dog liten smittefare i Norge. De fleste tilfeller av TB i Norge stammer fra personer født i land med høy forekomst av TB, og disse personene har trolig hatt latent TB i mange år.

 

Privacy Policy